Disclaimer

Hoewel wij ons uiterste best doen om te zorgen dat de informatie op deze site actueel, volledig en correct is, is het mogelijk dat de website fouten bevat.

Stichting de Alliantie, de Alliantie Ontwikkeling B.V., alsmede alle andere bedrijven die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze website, zijn niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten die op deze website voorkomen. Eveneens zijn genoemde partijen niet verantwoordelijk voor vervolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links van en naar websites van derden.

De maandlasten die op de website Benopzoek worden getoond zijn uitdrukkelijk een indicatie van de maandlasten. Deze zijn afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm, de hoogte van het te lenen bedrag, de rentestand en andere factoren. Uw hypotheekadviseur kan exact uitrekenen op welke maandlasten u uitkomt.