• Voorrang voor huurders

  Huurders van een sociale huurwoning krijgen voorrang op andere geïnteresseerden.

 • Voorrang bij een koophuis

  Bied je minimaal de vraagprijs van een koophuis en ben je huurder van een sociale huurwoning? Grote kans dat je de woning krijgt.

 • Voorrang bij een huurhuis

  Ben je op zoek naar een woning in de vrije sector of middensegment huur? Huurders van een sociale huurwoning krijgen voorrang.

Denk je wel eens na over een andere woning? Dan is het goed om te weten dat je als huurder van een sociale huurwoning vaak voorrang krijgt op een koopwoning en/of vrije sector huurwoning. Dit doen wij, omdat wij streven naar een passende woning voor zoveel mogelijk mensen. De woning die wordt achtergelaten kan dan weer aangeboden worden aan mensen die op de wachtlijst staan voor een betaalbare huurwoning. Zo krijgen meer mensen de kans om te wonen in een huis die past bij hun situatie. Dit is dus fijn voor jou, maar ook voor andere woningzoekers! Op deze pagina lichten we toe hoe het werkt, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Hoe werkt het - van sociale huur naar koop?

Aan het einde van de voorrangsperiode (die duidelijk zichtbaar is op deze website) worden alle ontvangen biedingen tegelijkertijd geopend en wordt er gekeken naar wie het beste bod heeft uitgebracht. Hierbij wordt de volgende volgorde van voorrang aangehouden:

 1. Stadsvernieuwingsurgenten: huurders die wegens sloop of renovatie hun woning definitief moeten verlaten of mogen terugkeren naar hun huis, maar graag willen kopen;
 2. Alliantie huurders die een sociale huurwoning achterlaten. Amersfoort, Nijkerk en Eemnes hebben hun eigen voorrangsregelingen ;
 3. Sociale huurders van andere corporaties die een sociale huurwoning achterlaten in een gemeente waarin de Alliantie werkzaam is. Specifiek voor een Alliantie woning in Amsterdam hebben alle sociale huurders uit de stadsregio Amsterdam voorrang, ook als ze een woning achterlaten in een gemeente waar de Alliantie niet werkzaam is;
 4. Huurders van de Alliantie met een MSH contract (Middensegment huur):
 5. Extern geïnteresseerden.

Eerst kijken we of er biedingen zijn gedaan door geïnteresseerden in de eerste categorie. Is dat het geval, dan krijgt degene met het beste bod uit die categorie voorrang. Als dat niet zo is, wordt gekeken naar de tweede categorie. Ook hier geldt dat degene met het beste bod voorrang krijgt. Zijn er geen biedingen in deze categorie? Dan gaan we verder naar de derde categorie, enzovoorts. 

Zo kan het gebeuren dat een sociale huurder met een lager bod dan een extern geïnteresseerde de woning toch krijgt. Bij een bieding onder de vraagprijs vervalt de voorrangsregeling en wordt iedereen beschouwd als externe bieder (categorie 5). Als in dezelfde categorie gelijke biedingen zijn gedaan, mogen alle kandidaten van die categorie eenmaal opnieuw een bod uitbrengen.

Spelregels voorrang voor huurders

 1. Momenteel woon je in een huurwoning;
 2. Je hebt geen huurcontract voor een tijdelijke woning, anti-kraak, of een bijzondere woonvorm;
 3. In de woning die je gaat kopen ga je zelf wonen. De huidige huurwoning zeg je op;
 4. Je biedt minimaal de vraagprijs van de koopwoning (je krijgt geen voorrang als je onder de vraagprijs biedt); Let op; voorrang betekent dat we als eerste met je in gesprek zullen gaan. We verkopen de woning niet onder de getaxeerde marktwaarde, en deze kan hoger zijn dan de vraagprijs;
 5. Bij het open huis van de koopwoning ben je zelf aanwezig;
 6. Voorrang krijg je alleen als in de aanbiedingstekst van een koopwoning staat vermeld dat deze regeling van kracht is;
 7. Als je de woning koopt, ga je akkoord met een anti-speculatiebeding voor een periode van twee jaar. Dit betekent dat je alleen de woning kan kopen als je er minimaal twee jaar zelf blijft wonen;
 8. De woning kan niet gekocht worden als er vermoedens van onderhuur of overlastklachten zijn, dit ter beoordeling van de Alliantie;
 9. Als er meerdere sociale huurders van de Alliantie zijn die de woning willen kopen, komt de huurder die het beste bod uitbrengt als eerste in aanmerking om de woning te kopen;
 10. We verkopen niet aan een belegger of koper met meer onroerend goed op zijn naam;
 11. De Alliantie behoudt altijd het recht om de woning te gunnen aan de meest geschikte kandidaat.

De voorrang is twee weken na de start van de verkoop of tot de uiterste inschrijfdatum geldig. Na overeenstemming doen we samen met de notaris een kort onderzoek naar de geschiktheid van de kandidaat-koper. We verkopen niet aan beleggers en mensen met meer onroerend goed op hun naam. Dit is ter beoordeling aan de Alliantie. Afhankelijk van de uitkomst behoudt de Alliantie zich, tot het tekenen van de koopakte, het recht voor om ook na het akkoord de woning te gunnen aan een andere kandidaat. Woningen waarvoor een speciale actie geldt zijn uitgezonderd van de voorrangsregel.

Hoe werkt het - van sociale huur naar vrije sector huur?

Als er meerdere mensen zijn die dezelfde woning willen huren, dan wijst de Alliantie de woning toe aan de meest geschikte kandidaat. Hierbij wordt de volgende volgorde van voorrang aangehouden:

 1. Stadsvernieuwingsurgenten: huurders die wegens sloop of renovatie hun woning definitief moeten verlaten of mogen terugkeren naar hun huis;
 2. Alliantie huurders die een sociale huurwoning achterlaten. Kijk voor voorrang in Amersfoort en Nijkerk op: https://www.de-alliantie.nl/faq/een-woning-zoeken-c89914/voorrangsregelingen--q1160146/ ;
 3. Sociale huurders van andere corporaties die een sociale huurwoning achterlaten in een gemeente waarin de Alliantie werkzaam is. Specifiek voor een Alliantie woning in Amsterdam hebben alle sociale huurders uit de stadsregio Amsterdam voorrang, ook als ze een woning achterlaten in een gemeente waar de Alliantie niet werkzaam is;
 4. Huurders van de Alliantie met een MSH contract (Middensegment huur);
 5. Extern geïnteresseerden.

Middensegment woningen beginnen bij een huurprijs vanaf € 764,- tot € 1.100,-. Als de huurprijs daarboven ligt,  kenmerken we dit als duurdere vrije sector huurwoningen. Om voor een middensegment- of vrije sector huurwoning in aanmerking te komen, dien je aan de inkomenseis te voldoen. Deze inkomenseis is indicatief en kan verschillen per aangeboden huurwoning.

 1. Gezamenlijk inkomen: jaarsalaris op basis van SV-loon is maximaal € 57.000,-.
 2. Sv-loon is al het loon dat je krijgt zoals: vakantietoeslag, bonussen, eindejaarsuitkering, dertiende maand, onregelmatigheidstoeslag en bijtelling van een auto van de zaak. Uitgezonderd zijn pensioen premie en onkostenvergoedingen waarover geen belastingen en sociale premies zijn ingehouden.
 3. Zelfstandige ondernemers: in samenspraak met de zelfstandig ondernemer kijkt de Alliantie naar de financiële positie op basis van aangeleverde stukken (onder andere door een boekhouder/accountant opgestelde jaarcijfers van minimaal één afgerond boekjaar en een door een boekhouder/accountant opgestelde prognose van het lopende en toekomstige boekjaar.
 4. Eigen vermogen: 10% van het eigen vermogen mag bij het jaarinkomen worden opgeteld. Het eigen vermogen dient aan te worden getoond middels bankafschriften van tenminste drie opeenvolgende maanden.

Aanmelden

Wil je gebruik maken van onze voorrangsregeling? Meld je dan aan voor de wekelijkse aanbod update. Vergeet niet bij de makelaar te vermelden dat u een huurder bent en gebruik wil maken van de voorrang !