Wat zijn je rechten en plichten bij de koop van een monumentaal pand?

Heb je een prachtig monumentaal pand op het oog, maar wil je eerst weten wat de plichten zijn die een monument met zich meebrengt? We vertellen je welke plichten én rechten je hebt als eigenaar van een monumentaal pand.

Weet wat voor monument je koopt

Een pand wordt aangewezen als monument om het historische karakter van de woning te beschermen. Er is een onderscheid te maken binnen monumenten; je hebt rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. De verschillende monumenten brengen verschillende rechten en plichten met zich mee.

Welk type monument heb jij op het oog? Rijksmonumenten zijn te vinden in het monumentenregister (https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/). Gemeentelijke en provinciale monumenten worden door lokale overheden vastgelegd.

Mag ik zomaar verbouwen?

Bij alle monumentale panden geldt: je mag nooit zomaar verbouwingen, restauraties of sloopwerk uitvoeren, maar hebt altijd een bouw- of monumentvergunning nodig. Dit betekent niet dat je niets aan je woning kan veranderen, je moet er alleen eerst toestemming voor hebben. Heb je plannen met je woning? Stap dan al in een vroeg stadium naar de gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

Monumentaal pand verduurzamen

Een energielabel is niet verplicht bij een monument, maar in veel gevallen willen woningeigenaren toch een duurzame woning. Niet alle duurzame maatregelen zijn mogelijk in een monumentaal pand. Op www.monumenten.nl kan je de verschillende mogelijkheden vinden om je monument te verduurzamen. Begin bij voorkeur klein, bijvoorbeeld door energiezuinige lampen te plaatsen of zuinig om te gaan met het waterverbruik.

Onderhoud en restauratie

Als eigenaar van een rijksmonument heb je een instandhoudingsplicht. Dit houdt in dat je moet zorgen dat het historische karakter van het monument behouden blijft.

Niet alleen een rijksmonument, maar ook een gemeentelijk of provinciaal monument vergt veel onderhoud en restauratie om de monumentale waarde te bewaren. Je kan als woningeigenaar terugvallen op enkele aantrekkelijke regelingen of subsidies die helpen bij de financiering van het onderhoud.

Financieel voordeel bij een rijksmonument

Daarnaast kan je als eigenaar van een rijksmonument op dit moment nog een groot deel van je onderhoudskosten aftrekken van je fiscale inkomen. Hoelang dit nog mogelijk is, is onzeker. In 2016 is namelijk het voornemen bekend gemaakt om de fiscale aftrek van onderhoudskosten om te vormen naar een subsidieregeling. De fiscale aftrek van onderhoudskosten aan rijksmonumenten blijft in ieder geval nog mogelijk in de belastingjaren 2017 en 2018. 

Jouw eigen monument kopen

Wil je een monumentale woning kopen, dan is het belangrijk om eerst duidelijk te krijgen of je de financiële lasten kunt dragen die bij deze bijzondere woning komen kijken. Zorg ervoor dat je jouw financiële situatie goed kent. Neem altijd contact op met een hypotheekadviseur om te bespreken wat jouw mogelijkheden zijn om een monumentaal pand te kopen.