Kan ik een huis kopen zonder eigen geld?

Stel: je hebt een prachtige koopwoning op het oog, maar vrijwel geen eigen geld in te brengen. Is het dan toch mogelijk om die woning te kopen? Lees verder voor 3 mogelijkheden om een huis te kopen zonder eigen middelen.

Verlaging van maximale hypotheek

De afgelopen jaren is er een verschuiving gaande rondom de maximale hypotheek. Was het voorheen nog mogelijk om tot wel 125% van de woningwaarde te krijgen, in 2018 is de maximale hypotheek slechts 100% van de woningwaarde. Dit betekent dat je alle bijkomende kosten - enkele procenten van de aankoopsom - zelf moet betalen.

3 opties voor huis kopen zonder eigen geld

Bij de aankoop van een woning komen er altijd meer kosten bovenop de koopsom van het huis. Deze kosten kunnen vanaf 2018 niet meer gefinancierd worden met de hypotheek. Heb je geen eigen geld, dan moet je op een andere manier aan middelen komen om deze kosten te financieren.

1.     Persoonlijke lening naast hypotheek

Het is mogelijk om een persoonlijke lening aan te gaan naast de hypotheek. Dit is geen ideale situatie, omdat je niet voor niets geen hogere hypotheek krijgt. Om die reden probeert de AFM het onmogelijk te maken om je hypotheek aan te vullen met een persoonlijke lening. De voorstanders van de constructie juichen de persoonlijke lening juist toe. In veel gevallen is een tophypotheek inclusief persoonlijke lening namelijk nog steeds een verbetering van de financiële situatie met een huurwoning.

2.    Taxatiewaarde hoger dan de koopsom

Veel banken hanteren de koopsom van de woning als marktwaarde, maar er zijn ook banken die de taxatiewaarde als marktwaarde nemen. Valt de taxatiewaarde hoger uit dan de koopsom, dan kan dit een oplossing bieden voor mensen zonder eigen geld. Wordt de hypotheek afgesloten bij een bank die de taxatiewaarde hanteert als marktwaarde, dan kan het verschil tussen de koopsom en taxatiewaarde gebruikt worden voor bijkomende kosten.

3.     Hulp van ouders

Ouders kunnen hun kind(eren) op verschillende manieren helpen bij de aankoop van een woning:

-       Het lenen van geld

-       Het schenken van geld

-       Zelf een huis kopen en deze verhuren aan hun kind(eren)

-       Samen met hun kinderen een woning kopen

-       Borg staan voor de hypotheek van hun kind(eren)

Welke van deze opties mogelijk zijn, is afhankelijk van de financiële situatie van de ouders én kinderen. Vooral het schenken van geld is een mooie oplossing voor een tekort aan eigen geld. De schenking heeft geen invloed op de maximale hypotheek en wordt fiscaal ondersteund door een extra vrijstelling binnen de schenkbelasting.

Kopen zonder eigen middelen is mogelijk

Uit de bovenstaande opties blijkt dat het zeker mogelijk is om een woning te kopen zonder eigen geld. Het kopen van een huis is eenvoudiger wanneer je eigen geld kunt inbrengen, maar het is geen noodzaak. Benieuwd naar jouw mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten en een huis te kopen? Neem dan contact op met een hypotheek adviseur om de mogelijkheden te bespreken.