Woning huren bij de Alliantie

Wil je een betaalbaar huis huren op een leuke locatie zonder wachttijd? Op Benopzoek vind je huurhuizen van de Alliantie die direct beschikbaar zijn. Als je aan de voorwaarden voldoet nodigen wij jou uit voor een bezichtiging.

Toewijzing bij meerdere kandidaten

Als er meerdere mensen zijn die hetzelfde huis willen huren wijst de Alliantie de woning toe aan de meest geschikte kandidaat. De Alliantie geeft daar waar mogelijk de voorkeur aan huurders van de Alliantie die een sociale huurwoning achterlaten. Een kandidaat is geschikt als hij of zij aan alle voorwaarden voldoet.

Administratiekosten

De Alliantie rekent bij aanvang van de huurovereenkomst administratiekosten van 75 euro.

Aanvullende inkomenseis

Om voor een vrije sector huurwoning in aanmerking te komen, dien je aan de inkomenseis te voldoen. Deze inkomenseis is indicatief en kan verschillen per aangeboden huurwoning.

 • Gezamenlijk bruto inkomen: bruto jaarsalaris is minimaal 45 keer de kale huurprijs.
 • Bonussen, 13e maand, vakantiegeld en andere toelagen – mits aantoonbaar – mogen worden meegerekend bij het inkomen.
 • Als je een woning wilt huren van bijvoorbeeld 1.000 euro moet het gezamenlijke gezinsinkomen dus 45.000 euro op jaarbasis zijn.
 • Zelfstandige ondernemers: In samenspraak met de zelfstandig ondernemer kijkt de Alliantie naar de financiële positie. Afhankelijk van de genoten winst kan een bankgarantie of borg worden gesteld.
 • Eigen vermogen: 10% van het eigen vermogen mag bij het bruto jaarinkomen worden opgeteld. Het eigen vermogen dient aan te worden getoond middels bankafschriften van tenminste drie opeenvolgende maanden. Er kan een bankgarantie of borg worden gesteld.

Heb je aanvullende vragen? Neem dan contact op met de Alliantie!

Aan te leveren documenten

Na je reactie op een huurwoning van de Alliantie, vragen wij jou enkele documenten aan te leveren. Dit is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of je voldoet aan de algemene voorwaarden voor het huren van een huurhuis.

 • Kopie legitimatiebewijs;
 • Werkgeversverklaring;
 • Kopie salarisstrook;
 • Kopie bankafschrift met storting salaris;
 • Uittreksel bevolkingsregister;
 • Eventueel kan een IB 60 formulier gevraagd worden.
 • Een verhuurdersverklaring of verklaring van de hypotheekverstrekker
Bekijk het aanbod huurwoningen